Ι.Χ.Ε φορτηγό ιδιώτη (έως 3,5t μικτό βάρος)

· Το φορτηγό

· Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη*

· Βιβλίο μεταβολών (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)

· Δύο γνήσιες πινακίδες

· Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο

· Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη

· Βεβαίωση τελών  κυκλοφορίας

· Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη ‘επιθυμώ την οριστική διαγραφή του υπ’ αριθμόν………… ΙΧ φορτηγού μου’

*σε περίπτωση ακινησίας στη Διεύθυνση Μεταφορών αντί για την άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες θα χρειαστεί η δήλωση ακινησίας πρωτότυπη.