Ι.Χ.Ε επιβατικό ιδιώτη

· Το αυτοκίνητο

· Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)*

· Ταυτότητα ιδιοκτήτη σε αντίγραφο

· Δύο γνήσιες πινακίδες

· Βεβαίωση τελών  κυκλοφορίας

· Έντυπο παράδοσης οχήματος με γνήσιο υπογραφής από τον ιδιοκτήτη

*σε περίπτωση ακινησίας στη Δ.Ο.Υ, αντί για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες θα χρειαστεί φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορ'ιας και το διαβιβαστικό της Δ.Ο.Υ προς το Υ.Μ.Ε.