Ανακύκλωση καλωδίων

Αγοράζουμε καλώδιο και διαθέτουμε τεχνολογίες επεξεργασίας καλωδίων χαλκού.