Ανακύκλωση σκράπ μετάλλων

Αγοράζουμε παλιά σίδερα και μέταλλα όπως χαλκός, ορείχαλκος, αλουμίνιο, ανοξείδωτο, μολύβι, αντιμόνιο, ανόδιο.