Γιατί να ανακυκλώνω τις παλιές μου συσκευές;

Γιατί να ανακυκλώνω τις παλιές μου συσκευές;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να εντάξουμε την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών στις καθημερινές μας συνήθειες:

-Ανακυκλώνοντας τις ηλεκτρικές συσκευές μας, μειώνουμε τον όγκο των σκουπιδιών και τις ανάγκες για νέους ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων των πόλεων).

-Με την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μειώνουμε τον κίνδυνο ρύπανσης του περιβάλλοντος από βλαβερές ουσίες που περιέχουν.

-Κάνοντας ανακύκλωση, βοηθάμε στον περιορισμό της εξόρυξης και της επεξεργασίας πρώτων υλών, άρα στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

-Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

-Με την ανακύκλωση μειώνονται οι κίνδυνοι μόλυνσης του εδάφους, του νερού και του αέρα από τις διαδικασίες παραγωγής και συγχρόνως περιορίζονται οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.

-Για να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο πολιτισμού, βασισμένο στην κοινωνική συνείδηση και το ενδιαφέρον για την κληρονομιά που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές.

-Συντελεί στην προσπάθεια διάσωσης του πλανήτη και διασφαλίζεται ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά.